‹ ZPĚT NA VÝPIS

Hoffmeister Adolf (1902–1973)


Rio de Janeiro

tuš, koláž, papír, pasparta, rám, sklo, 42,5 x 30 cm, na rubu vývozní razítko Národní galerie v Praze, sbírkové razítko 22835

Návrh na ilustraci ke knize A. Hoffmeister: Mrakodrapy v pralese, ČS spisovatel, Praha 1963, s. 35. Publikováno: M. Lamač: Výtvarné dílo A. Hoffmeistera, NČVU Praha 1966, č. 157. Adolf Hoffmeister. Gallery Praha 2004, s. 217. Koláž patřila vedle karikatury a ilustrace mezi nejdůležitější výtvarné techniky Adolfa Hoffmeistera. Koláží se zabýval již ve svých kresbách v meziválečném období, více ji však rozvinul od konce 50. let, kdy se v jeho díle vyhranily dva hlavní typy koláží. První typ představují koláže směřující k tematizaci písma ve výtvarném díle, druhý je silně inspirován surrealistickou xylografickou koláží. Nabízená díla patřící k prvnímu typu vytvořil Hoffmeister v rámci série Typografické krajinky z Kavkazu z novinového papíru. Inspiraci přitom čerpal při návštěvě Abcházie na pobřeží Černého moře. Když si prohlížel zdejší noviny, upoutala ho písmena, jimž sice nerozuměl, ale která mu připomínala kmeny vinné révy a cypřišů. Začal tedy z novin vystřihovat hory, stromy a domy, a vynalezl tak princip typografických krajin. Nově nalezený systém naprosto svobodného zacházení s textem uplatnil Hoffmeister i v cyklech ze Židovského hřbitova v Praze nebo v Typografických krajinách ze Sicílie.

95 aukce 44

vyvolávací cena 55 000 Kč € 2 036

dosažená cena 55 000 Kč


Další položky

pol. č.96
aukce: 44
5 000 Kč / 185 €
vyvolávací cena:
5 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.97
aukce: 44
14 000 Kč / 518 €
vyvolávací cena:
pol. č.98
aukce: 44
18 000 Kč / 666 €
vyvolávací cena:
22 000 Kč
dosažená cena:

pol. č.99
aukce: 44
12 000 Kč / 444 €
vyvolávací cena:
12 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.100
aukce: 44
55 000 Kč / 2 036 €
vyvolávací cena:
pol. č.101
aukce: 44
20 000 Kč / 740 €
vyvolávací cena:


TOPlist