‹ ZPĚT NA VÝPIS

Kolářová Běla 1923–2010


Trojúhelníkový kruh, 1990

asambláž, karton, rám, sklo, 43 cm, sign. PD B. K. 90., zn. a popsáno na rubu na desce

Provenience: Z významné pražské sbírky, získáno přímo od autorky. Odhadní cena 600 000–800 000 Kč

Běla Kolářová vytvořila v r. 1990 žiletkovou asambláž Trojúhelníkový kruh, reagující na východiska, která ve své tvorbě rozvinula již v 60. letech 20. století. Tvorba autorky byla od počátku mimořádně svébytná a svobodná v nakládání s výtvarnými technikami a experimentováním na poli abstraktní fotografie. Racionální skladba asamblážovaných vzorníků, tvořených běžnými užitkovými předměty, z poloviny 60. let ji zařadila do proudu objektivizujících tendencí, které se ve stejné době rozvíjely na mezinárodní scéně a v českém prostředí je uplatňoval např. Zdeněk Sýkora, Jan Kubíček nebo Karel Malich (skupina Křižovatka). Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let se hlavním materiálem asambláží Kolářové staly žiletky, patentky a kancelářské sponky. Použitý materiál sestavovala autorka do geometrizované kompozice, která ve výsledku často tematizovala předměty, z nichž byla vytvořena. Zatímco u svorek a patentek pracovala Kolářová s jejich definovaným tvarem, u žiletek postupovala odlišně – žiletky nesloužily jako samostatné elementy, těmi se staly až jednotlivé úlomky, části a fragmenty. Jejich skladba tvořila bohatou a složitou mozaiku. Kolářová tím současně upozornila na charakter materiálu, tedy jeho ostrost, hranatost, špičatost a metaforicky do nich zakomponovala osobní i společenské významy. V nabízeném díle Trojúhelníkový kruh nás přímo vybízí otázka: může mít kruh hrany Může být špičatý Polarita dvou principů, ale také jejich znejistění, stejně jako protikladnost racionality, hravosti a humoru nebo spojení abstraktního řádu a skutečných nicotných předmětů činí z Kolářové jednu z nejoriginálnějších a nejvýznamnějších autorek poválečné generace.

22 aukce 48

vyvolávací cena 500 000 Kč € 19 646

dosažená cena 500 000 Kč


Další položky

pol. č.23
aukce: 48
20 000 Kč / 786 €
vyvolávací cena:
pol. č.24
aukce: 48
8 000 Kč / 314 €
vyvolávací cena:
8 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.25
aukce: 48
28 000 Kč / 1 100 €
vyvolávací cena:
28 000 Kč
dosažená cena:

pol. č.26
aukce: 48
380 000 Kč / 14 931 €
vyvolávací cena:
380 000 Kč
dosažená cena:
pol. č.27
aukce: 48
5 000 Kč / 196 €
vyvolávací cena:
pol. č.28
aukce: 48
2 000 Kč / 79 €
vyvolávací cena:
4 500 Kč
dosažená cena:


TOPlist